Γλώσσα

Πατήστε την εικόνα για να συνδεθείτε με το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό!

 

Λεξικά

 

   Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας (Τριανταφυλλίδη)

 

 

Τα Πάθη των φωνηέντων   Μαθαίνω τη γλώσσα μου

 

    Εθνικό κέντρο Βιβλίου

 

ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ!

  Αναγνωστικό Α΄τάξης                            Αναγνωστικό Δ΄τάξης

 

 Αναγνωστικό Β΄τάξης                              Αναγνωστικό Ε΄τάξης

 

 Αναγνωστικό Β΄τάξης                            Αναγνωστικό Ε΄τάξης 

 

Αναγνωστικό Γ΄τάξης                             Αναγνωστικό Στ΄τάξης

 

 Αναγνωστικό Γ΄τάξης                             Αναγνωστικό Στ΄τάξης

 

Αναγνωστικό Στ΄τάξης   

                  

 Αναγνωστικό Στ΄τάξης                                        

 

 

 Πάμε σχολείο on line Πάμε σχολείο online

 

  Υλικό για γλώσσα Α΄δημοτικού

 

Γλώσσα Α΄τάξη φύλλα εργασίας

 

         Γλώσσα Β΄τάξη φύλλα εργασίας

 

  Γλώσσα Γ΄τάξη φύλλα εργασιών

 

Γλώσσα Δ΄τάξη φύλλα εργασιών

 

     Γλώσσα Ε΄ τάξη φύλλα εργασιών

 

    Γλώσσα Στ΄τάξη φύλλα εργασιών

 

Γραμματική Ε΄ τάξη

 

  ΄Εκθεση Γ΄ τάξη

 

    Γραμματική

 

  Γλώσσα – οn line ασκήσεις Πρωτοβάθμιας

 

   Διαδραστικό σύστημα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Α΄, Β΄,  Γ΄Δημοτικού

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »