” Παροιμίες και γνωμικά για τις μέλισσες. Πρόγραμμα eTwinning”

Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning, που εφαρμόζει η δασκάλα των Αγγλικών κ. Κακαρίκου ΄Αννα, με θέμα ” Μέλισσες” τα παιδιά της Ε΄ τάξης έκαναν ζωγραφιές που αφορούσαν το θέμα “Παροιμίες και γνωμικά για τις μέλισσες”

Translate »