“Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βεργίνα της Δ΄ τάξης”

Tην Tετάρτη 3 Απριλίου 2019, τα 3 τμήματα της Δ’ τάξης επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, τη σημερινή Βεργίνα. Οι μαθητές περιηγήθηκαν ανάμεσα στους μακεδονικούς τάφους που βρίσκονται προστατευμένοι κάτω από την τεχνιτή “Tούμπα” και είδαν από κοντά τα πολύτιμα ευρήματα από τους ασύλητους τάφους. Με την βοήθεια της ξεναγού μας, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις ανασκαφές του αρχαιολόγου Μανόλη Ανδρόνικου που οδήγησε στην ανακάλυψη των τεσσάρων ταφικών κτισμάτων. Ανάμεσα σε αυτά, και ο τάφος του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’.

Translate »