” Το πείραμα του Ερατοσθένη”

Ερατοσθένης 2018
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Η εαρινή ισημερία την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης. Την ημέρα αυτή ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με της νύχτας. Η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιφάνεια της Γης δεν είναι επίπεδη αλλά σφαιρική. Αυτό το συμπέρασμα είναι, προφανώς, θεμελιώδους σημασίας και επιπλέον επέτρεψε στον Ερατοσθένη να προσδιορίσει την ακτίνα και το μήκος της περιφέρειας της Γης.
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.
Οι μαθητές-τριες, λοιπόν, της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας,με συντονιστή τον διευθυντή Κ. Ζδράλη Ευάγγελο, καθώς και με τη βοήθεια των δασκάλων τους, υλοποίησαν το ιστορικό αυτό πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου μας, τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα και ώρα 12:36 ακριβώς, καθώς ο Ήλιος εκείνη την ώρα βρισκόταν πολύ κοντά στο ζενίθ, επομένως οι ακτίνες του έπεφταν κατακόρυφα. Γνωρίζοντας από πριν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου στον οποίο βρίσκονται και κάνοντας τις κατάλληλες μετρήσεις, οι μαθητές κατάφεραν να υπολογίσουν το μήκος της περιφέρειας και την ακτίνα της Γης.
Η δραστηριότητα της υλοποίησης του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη είναι ιδιαίτερα απλή. Με την απλότητα όμως αυτή, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι κατορθώνει:
♦ να οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.
♦ να προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες.
Από τη δασκάλα της ΣΤ΄ (2ο τμήμα)
Μαρχαβίλα Δέσποινα

Translate »