“Γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών!”

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπα?κή Μέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου από το 2001.

Με ευκαιρία την ημέρα αυτή, μια σειρά από δραστηριότητες οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη: 
δραστηριότητες για παιδιά και 
με παιδιά, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, μαθήματα στη τάξη και συνέδρια.
Το τμήμα του Στ’1 του σχολείου μας κατασκεύασε στο μάθημα των Γερμανικών μία αφίσα αφιερωμένη στη μέρα αυτή, ή οποία παρουσιάζει τις λέξεις ‘σ’αγαπώ’ και ‘καλημέρα’ σε διάφορες γλώσσες χωρών της Ευρώπης. 

 IMG_20160929_131112
Translate »