” ΄Ενας διαφορετικός τρόπος για να μάθεις προπαίδεια” Γ2΄

΄Ενα παιγνιώδη τρόπο για να κατανοήσουν τα παιδιά την προπαίδεια , ακολούθησε η δασκάλα του Γ2΄κ. Γαλάνη Μαρία, φτιάχνοντας επιτραπέζια παιχνίδια με τους μαθητές της.
Εφάρμοσε την ομαδική διδασκαλία, χωρίζοντας τα παιδιά σε 5 ομάδες. H κάθε ομάδα κατασκεύασε με απλά υλικά το δικό της επιτραπέζιο, φτιάχνοντας τους κανόνες του παιχνιδιού και εφαρμόζοντάς τους.
΄Ολα τα παιχνίδια είχαν σαν στόχο την εμπέδωση της προπαίδειας!
΄Ετσι οι μαθητές και μαθήτριες του Γ2΄ έφτασαν στη γνώση μέσα από τα παιχνίδια που οι ίδιοι κατασκεύασαν!
Και το χάρηκαν πολύ!!! 

IMG_2659 IMG_2660
IMG_2661
IMG_2662
IMG_2663
Translate »