“ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021”

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΤΗΛ:23920 61244
ΠΛΗΡ:ΖΔΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ
(περίοδος εγγραφών: καθημερινά από την 15 Μαΐου έως την 29η Μαϊου τις ώρες 9:00-13:00)


Αγαπητοί γονείς,
Όσοι έχετε μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια του σχολείου μας θα πρέπει αυτοπροσώπως να υποβάλλετε αίτηση –υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας :


1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,
2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,
3. Το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) και
4. Το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.


Μαζί με την εγγραφή θα συμπληρώσετε:
Αίτηση φοίτησης στο Ολοήμερο, αν το επιθυμείτε. Το σχολείο μας έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και την πρωινή ζώνη υποδοχής από τις 7:00-8:00 με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 μαθητών από όσους παρακολουθούν το ολοήμερο. Την Αίτηση θα την συμπληρώσετε την ημέρα της εγγραφής.

Η συμπλήρωση των ατομικών δελτίων υγείας μπορεί να γίνει από τα συμβεβλημένα δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΔΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ