” Η τσάντα στο σχολείο”


Σε συνέχεια του προγράμματος “Η τσάντα στο σχολείο” του Υπουργείου Παιδείας που εφαρμόστηκε πέρυσι, ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του σχολείου μας αποφάσισε ότι οι δύο Παρασκευές το μήνα που αυτή τη σχολική χρονιά οι μαθητές θα αφήνουν την τσάντα στο σχολείο, με σκοπό να περνούν ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους το σαββατοκύριακο, θα είναι οι εξής:
28/9/2018
12/10/2018
26/10/2018 ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤ. ΘΑ ΤΗΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 25/10/2018
9/11/2018
23/11/2018
14/12/2018
11/1/2019
25/1/2019
8/2/2019
22/2/2019
8/3/2019
22/3/2019 ΓΙΟΡΤΗ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 21/3/2019
12/4/2019
10/5/2019
24/5/2019

Ο Διευθυντής

Ζδράλης Ευάγγελος